Afløbet fra Præstedammen formentlig beskadiget

Afløbet fra Præstedammen formentlig beskadiget

Billedtekst: Den gode mand fra gartnerfirmaet, der har opsynet med Præstedammen og anlægget omkring den, undersøger afløbsforholdene, der burde være i orden, men måske er blevet beskadiget.

For en uges tid siden så det ud som om Præstedammen ville gå over sine bredderpå grund af de store regnmængder og fordi afløbet fra dammen af en eller anden grund ikke tage det overskydende vand.På et tidspunkt var der mindre end fem centimeter fra vandspejlet til grønsværen i den østre ende af dammen. Siden er vandstanden vel faldt 5-10 dentimeter.

Og nu har det gartnerfirma, der har tilsynet med Præstedammen været og kigge på afløbsforholdene. Den gode mand fra firmaet mener, at der kan være sket en skade på afløbet - uden helt at vide hvordan eller hvorfor. Men han har lovet at kontakte kommunen for at få sat en nærmere undersøgelse i gang, så en eventuel skade kan udbedres og forholdene i dammen normaliseres.