Aakirkeby på klippegrund

Aakirkeby på klippegrund

Nu er det ikke blot på Torvet, man kan se det bornholmske grundfjeld - og endda uden at se ned i et hul! - nemlig på hjørnet Nybyvej/Haregade.

Inspireret af TV-serien Giv os naturen tilbage ville Karin og Per Riis, Haregade 2, omlægge en del af deres have til mere "vild natur"..

Under forarbejdet støder de på grundfjeldet - som de godt var klar over, lå ret højt (det havde gule pletter i græsplænen i tørre somre vist!), men da de kom i gang meldte tanken sig: Jamen, hvorfor ikke grave grundfjeldet frit, så der også kan blive "vild natur" i en stenørken?!

Efter et stort gravearbejde er det store område nu synligt og venter blot på, at der udplantes eller selvsås "stenbedsplanter".

I den nordlige del er der tilført sand for at gøre jorden mere næringsfattig, så der bliver bedre vækstbetingelser for træer, buske og mere nøjsomme plantearter, som vil være gode spisesteder for sommerfugle og insekter, så de kan øges i antal.

Tllykke med det gode initiativ og fine projekt - og tak fordi I vil dele naturen med alle os, der kommer forbi (eller nu lægger vejen forbi!).

TV-serien Giv os naturen tilbage kan ses på https://www.dr.dk/drtv/saeson/giv-os-naturen-tilbage_208261.