Aa Kirke: Inventaret taget ud eller pakket ind

Aa Kirke: Inventaret taget ud eller pakket ind

Foto: Mads Kristoffersen

Det store rum i Aa Kirke tager sig i disse dage, hvor håndværkere er i gang med renoveringsopgaven, ud på en noget anderledes måde, når inventaret enten er taget ned og sendt til maling, eller er pakket ind, så det ikke bliver ramt af eventuelle malerklatter.

Således er fx orgel og prædikestol skjult bag træplader.

Det store renoveringsarbejde, der er det første siden midten af 1960erne, indebærer, at der bliver kalket vægge og malet lofter, gulvet slibes af, og bænkene er hos maleren for at få ny maling og blive befriet for de lidt kunstige jernlysestager, som har siddet på dem de sidste 50 år.

Om den nye renovering er ligeså holdbar som den fra dengang vil tiden vise.

Arbejdet i kirken ventes færdigt, så man kan holde gudstjenester og andre kirkelige handlinger fra Påske, der i år falder midt i april.

I restaureringsperioden holdes gudstjenester i Sct. Peders Kirke, hvortil der er gratis kirkebil i samme periode.