Aa kirke befriet

Aa kirke befriet

Omsider......

Efter ret præcis 3 måneder bliver stillads og overdækning nu fjernet, efter at det udslidte blytag nu er lagt om. En proces, hvor det meste tid er gået med at vente, fordi der er en meget grundig proces med høring, godkendelse og tilsyn fra bl.a. Nationalmuseet.

I dag løftede en stor kran overdækningen ned, så den kan demonteres, og resten af stilladset bliver fjernet i den kommende uge.

Det er dog allerede nu muligt at se det flotte tag, som næsten stråler i solen.