Strandrensning 13. juni for hele familen: Kom og vær med til rense Boderne Strand for affald

Strandrensning 13. juni for hele familen: Kom og vær med til rense Boderne Strand for affald

Tag med Borgerforeningen på strandrensning - alle er velkomne!

Vi skal rense strandarealerne fra Boderne til Raghammer Odde. Du kan også være med. Aakirkeby Borgerforening opfordrer særligt byens mange børnefamilier og nye tilflyttere til at deltage.

Mød op lørdag den 13. juni og lad os tage skraldet sammen.

Vi mødes kl. 09.00 på den store parkeringsplads i Boderne.

Vi begynder med en kort velkomst og praktiske informationer. De fremmødte indeles i hold og alle får udleveret sække til indsamlingen af affald. Der er også mulighed for at gå rundt på egen hånd og tid til at tage hensyn familier med børn. 

Medbring gerne gribetænger, handsker og håndsprit. Vi tager hensyn til hinanden og holder afstand.

Efter et par timers indsamling,  samles alt affald på Miljøstationen og BRK bortskaffer affaldet.

Som afslutning mødes vi udenfor et af Bodernes skønne sommerhuse, hvor Aakirkeby Borgerforening og Boderne Grundejerforening værter for varme pølser og forfriskninger.

Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål eller vil du gerne vil vide mere om strandrensningen kan du kontakte; Aakirkeby Borgerforening; Ronald Kofoed-Rasmussen, 28728586 eller rkr@kofoed-rasmussen.dk

Hele Bornholms kyststrækning bliver i juni renset for affald og ansvaret er delt mellem øens borgerforeninger i samarbejde med Bornholms Regions Kommune. Vi vil gerne gøre en indsats for et rent strandmiljø syd for Aakirkeby.