Mindeord i anledning af Poul Aksel Eriksens bortgang

Mindeord i anledning af Poul Aksel Eriksens bortgang

Aakirkeby har igen mistet en af byens ”frontkæmpere” gennem mange år, idet tidligere kommunaldirektør Poul Aksel MunkEriksen meget pludseligt døde under et ferieophold i Spanien sammen med sin hustru, Ingrid.

Poul Aksel har gennem menneskealder været et stort aktiv i Aakirkeby på mange områder.  Indledningsvis i Aakirkeby Idrætsforening, senere i Aakirkeby Borgerforening, Aakirkeby-Hallerne, Boderne Grundejerforening og Rudolfklubben  Men også LION´s på Bornholm har haft glæde af hans indsats.

Mens han var kommunaldirektør, påtog han sig aldrig formandsopgaver. Dette for at undgå interessekonflikter. Noget han helt afgjort ellers var selvskreven til.

Poul Aksel blev valgt til Borgerforeningens bestyrelse i 1980 og var med i denne, indtil han selv valgte at træde ud i 2015. Poul Aksel blev udnævnt til æresmedlem af Borgerforeningen i 2009, da han blev 65 år. Han har altid interesseret sig meget for, hvad der skete i byen, og var i alle de år, Blomsterfesten har været gennemført, en stor del af disse også på ledelsesniveau. Han var da også æresmedlem i Aakirkeby Idrætsforening.

Poul Aksel blev af Borgerforeningen bedt om at indgå i Aakirkeby-Hallernes bestyrelse i 2006. En bestyrelse han tidligere havde været med i før sin tid som kommunaldirektør. I 2013 havde Aakirkeby-Hallerne af forskellige årsager nogle problemer, både af ledelsesmæssig og økonomisk karakter. Her gik Poul Aksel ind og brugte utroligt mange timer og søvnløse nætter på at få rettet op på forholdene. Uden hans enorme indsats ville Hallen nok ikke have overlevet som en selvstændig forretning.

Poul Aksel var også med til at genoplive Rudolfklubben i 2009, da der kun var 2 tilbage fra den oprindelige klub.  På et tidspunkt blev det besluttet, at vi skulle renovere de faciliteter, vi havde på Bavnehøj. Poul Aksel var manden bag mange ansøgninger om fondsstøtte, og det lykkedes i en sådan grad, at arbejdet stort set er tilendebragt uden gæld.

Hans fysiske formåen aftog en del i forbindelse med en langvarig alvorlig sygdom, men Poul Aksel kom sig over det, og i Rudolfklubbens ånd er der plads til alle, uanset om de ikke magterså meget fysisk arbejde. Så finder man bare noget lettere.

Poul Aksel var meget samfundsorienteret. Han læste flere landsdækkende aviser og fulgte meget med i de sociale medier Blandt andet i disse medier var han en ivrig aktør.

Flere har da også mærket hans ”skarpe pen”, hvis de gav udtryk for holdninger, som han ikke delte. Det gjaldt såvel politikere som menigmand.  

Mange har også oplevet venlige ”drillerier” i hans festtaler, som var meget efterspurgte, hvis han var med som gæst.

Poul Aksel var altid god for en diskussion. Hvis han følte, han havde ret, stod han stædigt fast på sit standpunkt, uanset hvor stor modstand han mødte. Dette var et klart udtryk for han store engagement.

Vi er mange i Aakirkeby, som vil savne Poul Aksel som en god kammerat. Han havde altid en mening om tingene og lagde ikke skjul på den.

Hans faglighed på det administrative og økonomiske område havde vi stor glæde af.

Vores arbejdsdage i Rudolfklubben er meget præget af ”venlig” mobning. Heri deltog Poul Aksel på bedste vis. Man kunne altid være sikker på, at sagde man noget, fik man det samme tilbage. Dette og meget andet vil vi savne.

Poul Aksel efterlader sig sin hustru, Ingrid. Desuden 3 døtre som alle er gift og har stiftet familie. 9 børnebørn og en 10. på vej.

Poul Aksel omfattede sin familie med stor kærlighed og talte meget om dem alle; ikke uden en vis stolthed.

Vores tanker går til Ingrid og hans tre piger, Anja Katja og Stine med familier.

Æret være Poul Aksels minde

 

For Aakirkeby Borgerforening og Rudolfklubben

Robert Johnsen og Jørn Erik Funch