Generalforsamliing og andre aktiviteter i Aakirkeby Borgerforening

Generalforsamliing og andre aktiviteter i Aakirkeby Borgerforening

Billedtekst: Sidste modtager af renoveringsprisen var Elly og Søren Wolff ved generalforsamlingen i 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i Aakirkeby-Hallerne
 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes være formanden i hænde 8 dage før.

I forbindelse med generalforsamlingen vil kunstforeningen trække lod om de indkøbte kunstværker blandt sine medlemmer.

Efter generalforsamlingens afslutning er Borgerforeningen vært for kaffe og snitter. Derefter vil der være en kort præsentation af hjemmesiden www.aakirkeby.nu, og Preben Kofoed fra Lokalarkivet vil vise udvalgte billeder fra arkivets samling.

 

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 i Aakirkeby-Hallerne

Temamøde om energirenovering, indeklima og forsyning af byhuse og landejendomme. Arrangementet er udbudt af Bornholms Regionskommune som et led i Bright Green Island og forestås af Mads Kissow. Yderligere tilgår.

 

Renoveringspris.

Aakirkeby Borgerforening har gennem mange år på den årlige generalforsamling uddelt en præmie for det flottest renoverede hus. Bestyrelsen har kikket sig omkring, men kan ikke umiddelbart finde nogle oplagte emner til at modtage præmien ved dette års generalforsamling.  Hvis nogen skulle have et eller flere forslag, som bestyrelsen har overset, hører vi gerne om dette senest den 24. februar på nedenstående mail-adresse.


Mail-adresser
Foreningen er stadig meget interesseret i at modtage mail-adresser, så vores kommunikation kan foregå hurtigere og dermed være mere aktuel.
Det skal bemærkes, at man ved forsendelser fra foreningen alene kan se sin egen adresse og ikke alle øvrige medlemmers.
Evt. adresser bedes sendt til robert.johnsen@mail.dk.