Bålhytten i Sdr. Byskoven står snart helt færdig

Bålhytten i Sdr. Byskoven står snart helt færdig

Tekst og foto: Inger Marie Ipsen

Efter et længere forløb, som startede helt tilbage i begyndelsen af 2017, er det nu lykkedes at få en ny bålhytte i Sdr. Byskov. Håndværkerne har afsluttet et godt arbejde og bålhytten fremstår flot med bænke på alle skærmvægge.

Nu mangler en planering og udlægning af bunddække samt opsætning af ildstedet i hytten.

Borgerforeningen håber, at dette arbejde bliver udført i den nærmeste tid, så bålhytten kan benyttes.

Det lange forløb skyldes, at det i starten ikke var muligt at finde penge til en ny bålhytte og i øvrigt en renovering af området i Byskoven. I juli 2018 blev Borgerforeningen opmærksom på muligheden for at søge LAG-midler fra puljen til udvikling i landdistrikter. Borgerforeningen fik bevilget 50% af opførelsesudgiften. Regionskommunen gav herefter tilsagn om at dække de resterende 50% med midler fra puljen til områdefornyelse. Regionskommunen overtog tilsagnet fra LAG og har været byggeansvarlig i forbindelse med opførelsen af bålhytten.

Arbejdsgruppen i Borgerforeningen arbejder nu videre med fremskaffelse af midler ved ansøgninger til lokale fonde om støtte til etablering af naturaktiviteter på pladsen.