Aakirkeby Borgerforening: Generalforsamling udsat!

Aakirkeby Borgerforening: Generalforsamling udsat!

Bestyrelsen har udsat den kommende generalforsamling, som var planlagt til den 23. marts 2021 i Aakirkebyhallerne. Vi melder snarest ud med en ny dato. På grund af de nuværende restriktioner er det ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen i den traditionelle form. Vi har også vurderet, at det ikke er muligt for at lave en virtuel generalforsamling.

Vi glæder os til at melde ud med nye aktiviteter i 2021, så snart at samfundet genåbnes.

Hold dig eventuelt orienteret via vores facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/474300179438329