AakirkeBYtingets formål er at varetage Aakirkeby bys interesser og bestandigt arbejde for, at Aakirkeby er et godt sted at bo og arbejde i samt, at der er et højt serviceniveau på alle områder.

AakirkeBYtinget koordinerer lokale interesser for at opnå formålet.

AakirkeBYtinget har til opgave at være byens talerør i sager af almen betydning over for Bornholms Regionskommune eller andre offentlige instanser for at fremme formålet

 

AakirkeBYtinget ledes af en bestyrelse på 7 personer.

Bestyrelsen repræsenterer AakirkeBYtinget udadtil.         

Følgende 4 faste medlemsorganisationer i Aakirkeby udpeger hvert år et medlem til bestyrelsen:

Aakirkeby Idrætsforening

Aakirkeby Borgerforening

Sydbornholms Turist – og erhvervssammenslutning

Aktive Kvinder, Aakirkeby

Seneste nyheder

Kalender

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem valgt af AAIF

Marian Lundh

mail@rosengaarden.dk
Formand

Bjarne Westerdahl

bjarne@roemersminde.dk
Kasserer valgt af Aktive Kvinder

Ingrid Eriksen

ingridaeriksen@hotmail.com

Kontakt


Send en besked