Det er foreningens formål at være borgernes talerør over for f.eks. Bornholms Regionskommune, idet man søger at styrke lokalsamfundets interesser til sikring af bedst mulig trivsel og udvikling i Aakirkeby.
Ud over bestyrelsen på ni personer er der nedsat fire permanente arbejdsgrupper, som skal dække hver sit hjørne af foreningens virke.
Borgerforeningens medlemmer er berettiget til at være medlem af en eller flere af arbejdsgrupperne, hvilket sker ved henvendelse til et af gruppemedlemmerne.

Seneste nyheder

Kalender

Kontakt


Send en besked