Vild med vilje - men derfor behøver døde træer vel ikke at skæmme anlægget

Vild med vilje - men derfor behøver døde træer vel ikke at skæmme anlægget

Trist at se på det birketræ, der har været halvdødt i mindst et par sæsoner. Foto: SW

Jeg ved ikke om der er nogen sammenhæng, men siden vedligeholdelsen af anlægget ved Præstedammen her i Aakirkeby er overgået til privat entreprenør er det som “vild med vilje” i en lidt overdreven form har fået særlig betydning.

Eller vild og vild. Sagen er, at der er en del “død” i anlægget, som der ikke bliver gjort noget ved, siden de to kvindelige gartnere fra Vej og Park passede området med stor veneration for dets hyggelige karakter.

For nogle år siden blev der i den østlige ende af anlægget plantet to opstammede tjørnetræer som erstatning for det meget store kastanjetræ, som blev ramt af møl og langsomt gik ud. Det måtte fældes.

De to tjørnetræer fik en meget kort levetid, selv om de er forsynet med vandingssække omkring sig. De har været døde i hvert fald to år, og det er trist at se på, ikke mindst i den tid, hvor de burde blomstre og have blade.

Endnu mere trist er det at se på en høj birk i den modsatte ende. Den har i hvert fald både sidste sommer og i år været delvis bladløs og ligner et træ, der har opgivet ævret.

Slemt er det også med toppen af det elletræ, som står helt nede ved dammens kant. Toppen er død og bør både af hensyn til synet, men også faren for, at grene falder ned i hovedet på de mange, der benytter bænkene, kappes.


To tjørnetræer, som blev plantet for nogle år siden, havde en meget kort levetid. I baggrunden ses elletræet, hvis døde top har skæmmet området i en rum tid. Foto: SW

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler