Vil du være med på et hold til Stafet For Livet

Vil du være med på et hold til Stafet For Livet

Foto: Henriette Lind Kelstrup

Fotoet er tageT i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Hafniahus i Rønne, da en stribe af de frivillige var mødt som startskud på tilrettelæggelsen af årets Stafet.

Da jeg er ramt af en kræft, som jeg kan leve med i mange år, har jeg ladet mig involvere i den årligt tilbagevendende begivenhed "Stafet For Livet", som i år finder sted 31. august-1.september på Rønne Stadion Nord. Jeg er en slags pressekoordinator, der vil forsyne pressen med alle de oplysninger, der opstår undervejs i tilrettelæggelsen. Jeg har således udsendt en pressemeddelelse om arrangementet. Heraf fremgår det, at man i år vil søge at sætte ekstra fokus på, at det ikke er en speciel Rønne-begivenhed, men noget, som alle kan deltage i.

Og derfor opfordrer vi byerne rundt om på Bornholm til at lave lokale stafethold på tværs af befolkningsgrupper. Det vil sige, at man kan lave hold for Nylars, Lobbæk, Pedersker, Vestermarie og Arnager samt naturligvis Aakirkeby. Et hold skal være på op imod 20 personer, men både færre og flere kan accepteres. 

Der kan således blive en uofficiel kamp om, hvem der gør det bedste hold fx i den gamle Aakirkeby kommune eller for den sags skyld på hele Bornholm.

Jeg vil så gerne være med til at starte et hold i Aakirkeby. Jeg håber, at der er flere, der vil være med og som kan deltage i den nævnte weekend samt i forberedelserne.

Derfor efterlyser jeg interesserede, der vil. være med. Og når vi er mange nok holder vi et møde, hvor vi finder en holdkaptajn og fordeler opgaverne imellem os.

Man kan melde sig til mig på min mailadresse: wolff@wolff.dk. Jeg håber, at vi bliver rigtig mange, så vi måske både kan stille med et A- og et B-hold.

Her er pressemedelelsen
Her er den pressemeddelelse, vi har udsendt i dag:

Stafet For Livet er en ødækkende begivenhed

Styregruppen og de mange frivillige bag Stafet For Livet, der i år holdes for fjerde gang på Bornholm, har aldrig tidligere været så godt forberedt på den store begivenhed. Det skyldes, at der er kommet endnu flere frivillige til, og de har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der har påtaget sig specifikke opgaver.

I år er Stafetten flyttet til Rønne Stadion Nord. Til forskel fra de tidligere års Stafet starter man i år allerede lørdag den 31. august kl. 12.00. Oprindelig var det meningen, at den skulle være startet to timer senere, men på grund den store imødekommenhed, man er blevet mødt med fra kommunens leder af idrætsanlæggene på Bornholm, Carsten Clemmensen, kan man starte tidligere. Således har man hele fredagen til rådighed til at stille boder, scene og lignende op.

22 timers stafet
Stafetten går ud på, at man går rundt på banen omkring fodboldbanen i næsten døgndrift, idet arrangementet først slutter søndag kl. 10. Det er hold på op til ca. 20 personer, hvor de enkelte deltagere på skift går banen rundt. Og sådan bliver man ved i de 22 timer, stafetten er i gang.

Det er hensigten, at holdene skal finde sponsorer, der vil give et eller andet nærmere fastsat beløb pr. omgang holdet præsterer. En såkaldt ”rundesponsor”.

Pengene går til forskning i kræft
Det er endvidere holdenes opgave at søge tilskud til andre aktiviteter, således at man når stafetten er slut har et pænt beløb at give videre til Kræftens Bekæmpelse til forskningen i forskellige kræftsygdomme. De foregående år har man således indsamlet beløb på godt 100.000 kr. til det gode formål.

Man behøver ikke at være kræftramt eller medlem af Kræftens Bekæmpelse for at deltage.

I fjor deltog 13 hold. I år stiler man noget højere, idet man opfordrer foreninger, organisationer og virksomheder til at danne hold. Er man ikke mange nok i en virksomhed er det naturligvis i orden at slå sig sammen med en anden

Opfordring: Start byhold
For at markere, at Stafet for Livet er en ødækkende begivenhed opfordrer styregruppen i øvrigt til, at der dannes hold fra de enkelte byer, hvortil folk på tværs af foreninger, organisationer og virksomheder kan deltage og måske skabe nye, hyggelige fællesskaber. Og måske også føle, at man deltager i en konkurrence med nabobyen.

Nye hold og holdkaptajner bliver instrueret om alle de praktiske ting.

Det er en god idé allerede nu at gå i gang med at starte hold op.

Mange hold synes, det er motiverende at samle ind til Stafet For Livet og på den måde gøre en forskel i kampen mod kræft.

Enhver, der har lyst til at være holdkaptajn eller deltager på et hold, kan henvende sig til 

Karina Gudbergsen på tlf. 3113 5474

Endvidere kan man søge oplysninger om Stafet For Livet her 

 

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler