Viceborgmester fra Vestermarie retter oplysninger om nævninge

Viceborgmester fra Vestermarie retter oplysninger om nævninge

I den seneste tid har man flere gange i Rytterknægten kunne læse en annonce fra Bornholms Regionskommune om, at man søger lægdommere, nævninge, domsmænd.

Det faldt mig for brystet, at der var sat en øvre aldersgrænse ved 65 år, idet man jo operer med at øge alderen for, hvornår folk kan trække sig tibage fra arbejdsmarkedet.

Men gamle kollega fra Bornholmeren, Mogens Havnsøe Petersen irettesatte mig og henviste til en lov, der blev vedtaget for et par år siden, ifølge hvilken aldersgrænsen skulle være 75 år.

Viceborgmester Anne Thomsen fra Vestermarie gik ind i sagen og har henvendt sig rette vedkommende i kommunen, der nu vil rette fejlen, og samtidig henviser hun til Danmarks Domstoles hjemmeside.

Det glæder mig, at folk i min aldersgruppe så også kan være med, selv om jeg egentlig ikke ved, om der er behov for en øvre aldersgrænse. Forleden hørte jeg en meget åndsfrisk kvinde på 98 i fjernsynet fortælle om sit liv. Og for ikke så længe siden læste jeg den bedrøvelige historie om en ung kvinde på 40, der er ramt af Alzheimers Demens. 

Betingelserne for at blive nævning eller domsmand ved By- og Landsretten, bl.a. på Bornholm, er således følgende:

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
  • Du skal være uberygtet
  • Du skal have stemmeret i Danmark
  • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
  • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
  • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

De nye lægdommere skal udpeges med virkning fra 2020, så det betyder, at hvis man som jeg fylder 76 i år, så er man udelukket fra at blive brugt, da alle 76-80-årige ikke opfylder punkt 2. Nå, det gør ikke noget for mig. Jeg har alligevel ikke lyst eller tid til at blive lægdommer.

Jeg ved ikke om det nogensinde er sket, men det at være lægdommer er borgerligt ombud, hvilket indebærer, at enhver, der opfylder betingelser, har pligt til at varetage et sådant bijob, hvis vedkommende udpeges til det.

Hvis der nogen, der har lysten, kan de på Bornholms Regionskommunes hjemmeside finde en blanket, der skal udfyldes for at komme i betragtning.

Her er et link til yderligere oplysninger og ansøgningsblanketten.

 

 

 

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler