Pådutter grundejere gæld som i virkeligheden er en skjult skat

Pådutter grundejere gæld som i virkeligheden er en skjult skat

Jeg er blevet påduttet et lån af Folketingets flertal. Det er ganske vist et lille lån, men det virker lidt bagvendt, at man får et lån, man ikke har bedt om.

Der pålignes hvert år et beløb.

Så vidt jeg husker skyldes ordningen, at man ikke i den borgerlige regering ønsker skattestigninger. Men da grundværdien og dermed grundskylden stiger, ville min kone og jeg skulle have betalt tilsammen godt 500 kroner mere i 2018 i ejendomsskat. Men nu bliver vi tvunget til at ”optage” et lån, godt nok ikke af betydelig størrelse, men alligevel en højst besynderlig fremgangsmåde. Jeg ville da foretrække at beløbet blev trukket, efterhånden som det forfalder i stedet for at det indefryses.

Ganske vist er det rente- og afdragsfrit indtil vi enten sælger huset eller forlader denne verden.

Så i virkeligheden er der jo bare tale om en skjult skat.

Når jeg skriver om det her, er det fordi flere har spurgt mig, hvad det er for noget.  Og så måtte jeg jo finde svaret.. Følgende fremgår af Bornholms Regionskommunes hjemmeside:

”Orientering til alle husejere om indefrysning af grundskyld

05-06-2018

Stiger din grundskyld fra 2017 til 2018 vil du få stigningen indefrosset. Det betyder, at du først skal betale beløbet senere
Alle borgere, der betaler ejendomsskat, vil opleve, at deres grundskyld fra 2017-2018 vil blive indefrosset, hvis der er tale om en stigning. I stedet oprettes et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet på stigningen. Det eventuelle lån og beløb vil fremgå af ejendomsskattebilletten for 2. rate 2018 og er trukket fra i den opkrævning, som borgeren modtager.

Nye regler for boligskat
Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres samtidig en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel og ensrettet ordning kan man som borger ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri sit lån i perioden 2018 – 2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Da loven først er vedtaget for nylig, får borgere, med en stigning i grundskylden, indefrosset et beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018.

Skifter en ejendom ejer, skal det indefrosne beløb betales med det samme, og ejeren vil automatisk modtage en opkrævning fra kommunen. Hvis der er tale om, at en ægtefælle overtager ejendommen, overtager ægtefællen dermed også det rente- og gebyrfrie lån.

Fra 2021 overgår opkrævning af grundskyld til staten.”

 

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler