Overrasket over at granit på Torvet i Aakirkeby kan overraske

Overrasket over at granit på Torvet i Aakirkeby kan overraske

Foto herover: Planchen på Torvet har stået her i lang tid og informeret om, hvad der skal ske på stedet. I udgravningen, hvortil der er ført flere store sten som et led i skabelsen af Naturtorvet, ses også det bornholmske grundfjeld, der fandtes nogle få spadestik under brostenene. Foto: SW

Jeg har besluttet mig for at jeg ikke vil mene noget om de ændringer, der for tiden er ved at forme sig på Torvet her i Aakirkeby, før projektet er afsluttet.

Dels har det forberedende arbejde været behandlet på flere borgermøder, dels har der i lang tid stået en planche på Torvet med oplysning om, hvad det er, der skal ske.

Jeg har set, at flere synes, at det er rædselsfuldt, at man nu vil bringe naturen op til Torvet, idet der jo er masser af natur rundt om Aakirkeby. Men jeg kan nu godt lige få den tanke, at det da er meget godt, idet “Linjer i Landskabet” netop starter her. Så det er da fint, at Torvet kan bruges til at pege ud i den fantastiske natur sønden om Aakirkeby.

Og så må jeg jo sige, at vi er en del, der er blevet temmelig forbavsede over den ståhej, der har været, fordi man under gravearbejdet på Torvet stødte på det bornholmske grundfjeld. Mærkeligt, at dem, der har lavet projektet ikke har hørt om det før. Vi, der bor her, og kommunen har da en del viden om, at det er dyrt og besværligt at grave i Aakirkeby, når der skal lægges kloakker, vand- og varmeforsyning. Vi er ikke uvant med, at der anvendes dynamit, når man skal eliminere granit  under sådanne arbejder.

Det burde heller ikke være en overraskelse, da det jo netop er ved Hadeborg Bakke lidt sydvest for NaturBornholm, man møder Den Fennoskandiske Randzone, som er stedet, hvor den sydbornholmske sandsten mødes med den nordbornholmske granit, hvad man antager har resulteret i nogle meget voldsomme jordskælv for et par hundrede millioner år siden.

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler