Naturtorvet i Aakirkeby passer godt ind i tanken om øget biodiversitet

Naturtorvet i Aakirkeby passer godt ind i tanken om øget biodiversitet

Paul Randslets skulptur-gæs  (1 gase og 3 gæs) på Torvet har fået naturlige omgivelser med en masse grønt. Nogle kalder det ukrudt. Men i virkeligheden er der jo bare tale om smukke, vilde planter, der udfolder sig i vores natur.

 I næste uge starter en serie tv-udsendelser med Bonderøven under overskriften “Giv os naturen tilbage”. Det handler om, hvordan vi får naturen tilbage i byerne, hvorved vi også gavner biodiversiteten.

Da jeg læste om det nye tv-projekt, tænkte jeg naturligvis straks på Torvet i Aakirkeby, der åbenbart har været på forkant med situationen, idet det jo er naturen, der er kommet tilbage på stenbroen. Omkring de mange klippesten, der er lagt ud på Torvet, har men netop plantet en masse vilde planter, der kan bidrage til at tiltrække insekter, som vi ikke har set i byen i årevis. Og så peger det hele ud i den rigtige natur, måske startende med et besøg på NaturBornholm, hvor man kan få inspiration til de i hundredevis af spændende naturoplevelser, som Bornholm stadig byder på.

Jeg tror, at det ender med, at vi bliver glade for Naturtorvet, der med få tilrettelser kan blive en positiv oplevelse i sig selv for den besøgende og til glæde for de fastboendes sanser, når det hele folder sig ud i sin naturlige form.

For folk med handicap kan det måske ligefrem blive et sted, hvortil man valfarter og får viden om, hvilke planter der gror ude i naturen. Og skoler kan botanisere på Naturtorvet, hvis der ikke er tid til at tage ud i den natur, som Aakirkeby ligger midt i.

Al min skepsis med hensyn til Naturtorvet er langsomt, men sikkert blevet fejet af bordet.


Da man stødte på grundfjeldet under Aakirkeby Torv blev naturtorvsprojektet ændret og man lod hullet være, så man får et kig ned til klippen. Når den ikke er oversvømmet af vand. Men her har vi måske fået en helt ny rock pool midt inde i landet. Disse oversvømmede huller på klippekyst på Nord- og Østbornholm byder på et liv, som er præget af planter og dyr, der kan leve i og med saltvand.

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler