Flere penge til perspektivrigt Pedersker-projekt

Det ambitiøse projekt i Pedersker om at omdanne byen til et bæredygtigt mødested har modtaget tilsagn om 350.000 kroner fra Landistriktspuljen til byfornyelse af Pedersker-Sømarken. Det er Bornholms Regionskommune, der har søgt og fået svar fra Erhvervsministeriet om bevillingen. Der var 91 ansøgninger til puljen, og 34 af disse, herunder det sydbornholmske, blev fundet særligt perspektivrige ud. Jørn Pedersen fra Pedersker beskrev projektet her på bloggen for nylig. Her er en henvisning til hans redegørelse. Projektet er budgetteret til 1.750.000 kroner, hvoraf 700.000 nu er i hus, idet BOFA har bevilliget yderligere 350.000 kroner. Der er endvidere søgt om 850.000 kroner fra Realdania. Midler til dækning af udgifterne til istandsættelse, indretning og udforming af projektets indhold, kommer fra fondsansøgninger, hvoraf nogle allerede er på plads. Pedersker-Sømarken er således allerede udpeget som forsøgsområde i to EU-projekter med fokus på nye tilgange til genanvendelse og genbrug. Der er fra BOFA afsat 350.000 kr. til projektet og derudover har en projektgruppe med repræsemtanter fra Pedersker Lokalforening, Brugsen, Sydbornholmsk Privatskole og Bornholms Regionskommune, søgt om yderligere 350.000 kr fra Landdistriktspuljen (svar afventes) og 850.000 kr fra Realdania (ansøgning i proces). I løbet af foråret søges yderligere nogle fonde og det samlede budget er på 1.750.000 kr. https://praestedammen.dk/pedersker-skal-omdannes-til-at-vaere-et-baeredygtigt-moedested/

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler