Enestående kunstværk skabt af 26 elever og Ben Woodhams

Billedet herover : Kunstneren Ben Woodhams fortæller ved ferniseringen om, hvordan han er belvet inspireret til kunstværket af 26 elevers fantasi og ideer. B

Historier, fantasi og humor i Bogens Univers

Foto: Mads Kristoffersen [caption id="attachment_5745" align="alignright" width="300"] Eleverne fra Hans Rømer Skolen har inspireret Ben Woodhams i et frugtbart samarbejde. Bagved dem ses fra venstre lærer Marianne Oehlenschläger, der har taget initiativet til det fremragende projekt, Tidendes lokalredaktør Anette Vestergaard, bornholmsk biblioteks chef Jon Madsen og Hans Rømer Skolens leder, Pernille Rigstad.[/caption] Jeg har været til en fantastisk oplevelse på Hans Rømer Skolen her i formiddag: Indvielse af et enestående kunstværk, skabt af den engelsk-bornholmske kunstner Ben Woodhamsog inspireret af 26 elever fra skolens andet til ottende klassetrin. Projektet navn er ”Bogens Univers”. Og kunstværket er helt univers for sig selv. Jeg er mæt af indtryk og gode oplevelser efter den officielle indvielse af kunstværket på Skolebiblioteket. Har fået meget kunst for pengene Hele projektet har kostet 100.000 kroner, som er doneret af Lærerstandens Brandforsikring. Og der er skabt et kunstværk, hvis værdi langt overstiger projektets budget. Ved indvielsen, som blev foretaget af den berømte forfatter Lene Kaaberbøl(Skammerens Datter), var elever og lærere og andre interesserede indbudt, og jeg var en af dem, der havde indbudt mig selv. Det fortryder jeg ikke efter denne intense oplevelse. Fantastisk dedikerede mennesker Der blev holdt taler af fantastisk dedikerede mennesker udover Lene Kaaberbøl. Skolens leder, Pernille Rigstad, projektets ”idemand”, lærer Marianne Oehlenschläger, de bornholmske bibliotekers førstemand Jon Madsenog sidst men ikke mindst kustneren Ben Woodhams, der arbejdede på færdiggørelsen af værket indtil kl. 23 i aftes, hvorefter det blev hængt op i de felter på bibloteket, hvortil de var tiltænkt. Hele seancen varede tre kvarter, men gav stof til eftertanke i lang tid, ligesom kunstværket rummer så mange elementer, historier, fantasi og humor, at man kunne skrive en hel bog om det. Hvide vægge skreg på kunst [caption id="attachment_5750" align="alignleft" width="300"] Forfatterinden Lene Kaaberbøl med adresse på Nordbornholm stod for "afsløringen" og indvielsen af kunstværket.[/caption] [caption id="attachment_5749" align="alignright" width="227"] Marianne Oehlenschläger, der fik ideen til projektet og tog hele slæbet med alt det praktiske.[/caption] Marianne Oehlenschläger fortæller, at hun længe har tænkt på, at de mange hvide felter i biblioket nærmest skreg på  kunst. Da hun så, at Lærerstandens Bandforsikring ville uddele tre portioner á 100.000 kroner til kunstnerisk udsmykning på danske skoler, udformede hun projektet, fik aftaler med Ben Woodhams , tilladelse fra skolens ledelse og fra Bornholms Biblioteker. Og blev naturligvis begejstret, da hun fik meddelelse om, at der var tildelt projektet det maksimale beløb, 100.000 kr. Har arbejdet nærmest i døgndrift I projektforløbet har man skullet finde et lokale, hvor Marianne, Ben og eleverne kunne mødes og skabe kunstværket. Grethe og Henry Viborg stillede beredvilligt et nedlagt hønsehus på Pindeløkkegård til rådighed for projektet, og her har især Ben Woodhams arbejdet i nærmest døgndrift på at lave de illustrationer, som eleverne i stor udstrækning havde inspireret ham til. Rumskib eller flyvende kartofler Nogle elever havde en idé om at kunstværket skulle været et rumskib midt i biblioteket, andre talte om flyvende kartofler, men de fleste blev nede på jorden og fortalte om deres fantasier og oplevelser med bogens verden. Det fantastiske kunstværk fortjener at blive kendt af mange, der kan gå rundt og kigge på det og spekulere på, hvad der har inspireret til de enkelt afdelinger af det store, sammenhængende kunstværk, der i stedet for at skabe uro nærmest samler skolebiblioteket som en mere homogen enhed, end den var før. Jeg er ikke færdig med kunstværket og vil i de kommende dage beskæftige mig yderligere med det her på bloggen.

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler