Bornholm er et godt sted for folk med tissetrang

Bornholm er et godt sted for folk med tissetrang

Vores samfund har i flere tilfælde udviklet sig sådan, at hvor der kan spares, skal der spares. Uanset hensynet til serviceniveauet, der tilbydes borgerne. Det er DSB’s lukning af en række toiletter på togstationer i det øvrige land et godt eksempel på. Hensynet til resultaterne tæller så at sige mere end folks behov for at kunne komme på toilettet, når de venter på eller er kommet med tog.

Så kan vi jo prise os lykkelige på Bornholm over, at vi er et turistområde, hvor toilet-servicen er ret høj. Hele vejen rundt langs kysten er der et utal af offentlige toiletter, og her inde midt på øen er der da også et rimeligt udbud.

Jeg ved det, fordi jeg er storforbruger af offentlige toiletter.

Inden jeg for snart to år siden fik konstateret prostatakræft oplevede jeg en stadig stigende tissetrang, der ikke blev mindre, efter at jeg var blevet opereret og havde været igennem en kemokur. Når jeg derefter ville svømmetræne i Gudhjem eller Rønne, kunne turen ikke tilbagelægges uden 2-3 stop for at træde af på naturens vegne. Og min nattesøvn blev forstyrret af den voldsomme trang hver halve eller hele time.

Efter medicinsk behandling har det bedret sig. Nu kan jeg som regel godt køre til et hvilket som sted på Bornholm uden at stop er nødvendige, og min nattesøvn afbrydes som regel kun en enkelt gang, hvor jeg så samtidig kan lukke katten ud eller ind, afhængigt af årstid.

Men jeg tror jeg kender rigtig mange offentlige toiletter eller steder langs vejene, hvor jeg kan træde af på naturens vegne i selveste naturen.

Med alt dette i hovedet kom jeg til at tænke på, at der en gang var et sted på nettet, hvor man kunne se, hvor det nærmeste offentlige toilet her til lands er placeret.

Det viste sig at være på denne hjemmeside. Her findes et Danmarkskort, der er klistret til med toiletter, og jeg fandt naturligvis frem til det bornholmske. På hjemmesiden kan man også hente en app, som man installere på mobiltelefonen og bruge som toiletsøger.

Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har brug for forholdsvis hyppige toiletbesøg. Derfor håber jeg, at denne lille artikel kan være til hjælp for min lidelsesfæller

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler