Aakirkebyhorra tryllebandt mere end 100 seniorer i en time

Aakirkebyhorra tryllebandt mere end 100 seniorer i en time

 

Billedtekst: Palle Smed fortalte levende, interessant og humoristisk om seniorer muligheder og rettigheder.

 

Jeg har fået lov til at være medlem af Faglige Seniorer i Rønne, selv om jeg jo ikke i mit voksenliv har været medlem af en LO-fagforening. Godt nok var jeg som 17-18 årig i en periode ekstrareservepostbud i Roskilde og dermed medlem af Sjællandske Reservebude, men om det var under LO ved jeg ærlig talt ikke.

Da jeg blev medlem var det med intentionen om at være aktiv i klubben, og Elly og jeg deltog i et par arrangementer. Men først blev Elly syg og siden jeg selv. Ellys situation blev ikke bedre, desværre tværtimod. Jeg er godt nok på højkant og har det rimeligt med min kræft, men situationen har ændret sig siden vi blev medlemmer, og derfor er medlemsskabet ikke blevet vekslet til aktiv deltagelse i de mange arrangementer, som klubben byder på.

Derimod har jeg haft stor glæde af nyhedsbreve fra Faglige Seniorer på landsplan. Et nyhedsbrev som sendes ud til mere end 50.000 medlemmer over hele landet. Det er blot ca. en femtedel af det samlede medlemstal.

Direktør for Faglige Seniorer er aakirkebyhorra Palle Smed, der har haft en forholdsvis lang journalistisk karriere i fagbevægelsens tjeneste, først på det LO-ejede Bornholmeren i Rønne og siden som journalist og redaktør på flere forskelllige fagblade.

I dag har jeg været til et højst interessant møde, hvor Palle Smed i det meste af en time holdt forsamlingen tryllebundet med et foredrag om seniorers/pensionisters rettigheder.

Det var på Metal-huset i Rønne, hvor mere end 100 medlemmer var troppet op. Jeg troede det var for blot at få udleveret “Seniorhåndbogen” og måske en lille hyggestund med en kop kaffe. Men det viste sig, at Palle Smed også var på programmet og fortalte mange meget nyttige ting om, hvad pensionister har ret til.

Jeg talte med flere efter det højst interessante foredrag, og der er en hel masse, som de nu skal hjem og undersøge, dels ved at slå op i den nyttige bog, dels ved besøg på hjemmesiden www.seniorhåndbogen.dk, der i sit DNA bærer den enorme fordel, at den ikke skal vente på et trykkeri, men kan opdateres løbende med de allernyeste beslutninger i Folketinget om, hvad pensionister må og kan i henhold til lovgivningen.

Jeg hørte også fra flere deltagere, at de har deltaget i et møde i klubben, hvor de blev orienteret om livstestamenter, hvor der var ligeså mange deltagere, der gik hjem med nyttig viden.

Palle Smed fortalte i øvrigt forsamlingen, at Faglige Seniorer på Bornholm er det sted i landet, hvor aktivitetsniveauet er allerstørst.

Udover at Faglige Seniorer altså er en forening med nyttige infomøder, så byder klubben også på en hel stribe af aktiviteter, som man kan deltage i, og hvoraf flere tiltaler mig, men som jeg i min aktuelle situation desværre er afskåret fra at være med til.

Set fra Præstedammen

Mit navn er Søren Randbøll Wolff. Jeg er født i Roskilde i 1943, men flyttede nærmest ufrivilligt til Bornholm 1961 for at blive journalistelev på Bornholmeren, en avis, der desværre ikke eksisterer mere.

JEG SKULLE bare være på Bornholm i højst tre år. Bortset fra militærtjeneste har jeg boet på øen siden, først i mange år i Rønne, nu i Aakirkeby – Bornholms navle!

Min opfattelse er, at stort set alt, hvad jeg oplever, ser og erfarer, skal frem til en større kreds end inden for hjemmet fire vægge her ved Præstedammen.


Nyeste artikler