Den forsvundne Dams Gård

Den forsvundne Dams Gård

Topbillede: Dams gårds imponerende stuehus på Torvet før 1910.

Af Svend Kramp

På hjørnet af Torvet, Eskildsgade og Damgade ligger der i dag en nyere, kedelig ”bank”-bygning.

I 200 år lå her byens mest markante gård, ejet af slægten Dam. Slægtens stamfader på Bornholm Christian Pedersen Dam (f. 1695) kom med sine forældre fra Christiansø til byen, blev avlsbruger, købmand, stadskaptajn og gift med en rig købmandsdatter fra Rønne, Barthe. Hun står som ejer af den store firlængede gård, der ses på et kort over byen 1763. Derefter går gården i arv til flere generationer Dam, som var avlsbrugere og købmænd og havde betroede stillinger i byen, som byskriver, stadskaptajn, byrådsmedlem mv.


Gårdparti fra Dams gård  

Den mest kendte Philip Rasch Dam (1823- 1900), folketingsmand og borgmester mm. holdt højskole, politiske og andre møder i den store sal, mens forældrene boede i gården. Som voksen boede han ikke dér men i sin lillebrors bagergård i den vestlige ende af Torvet, hvor han indrettede postkontor, som blev passet af hans kone. Brorens søn var også bager, i Østergade 1, som stadig er ejet af familien. Dams Gård gik i arv til Philips bror og senere dennes søn Karl, avlsbruger og mejerejer. Men i 1910 sluttede gårdens storhedstid og landbrug. Karl nedrev stuehusets 9 vestligste fag, med den store sal, og hele den vestlige længes 16 fag for at bygge et stort posthus, hvor der nu er forretning.

Irma åbnede i Dams Gård i 1912 og lå der til nedrivningen 1969

 

Stuehuset og østlængen blev bygget om i teglsten med udlejning af forretninger. I vestenden Carl Schepplers smørudsalg ”Irma”, som lå der i over 50 år. I østenden kom en manufakturforretning, som i 1957 blev til Andelsbanken, ligesom der i længen mod Damgade kom skoforretning, siden apoteksudsalg. Nordlængen har været lejet ud til brandstation og smedeværksted Den nedrivning skabte lidt mere plads for trafikken på Torvet, men det var i længden ikke nok, så i 1969 blev hele gården revet ned, og Aakirkeby Sparekasse byggede den nuværende bygning. Den har været bank- sidst Nordea – indtil den lukkede og bygningen blev lejet ud til en manufakturhandel, som desværre gik konkurs i november 2018, så nu er bygningen tom.

Nyeste artikler